Lentokorvaukset

Lentoyhtiön kertakorvausvastuu

Kuluttajalla voi olla oikeus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaisesti oikeus lennon viivästys- tai peruuntumistilanteessa 250 – 600 euron vakiokorvaukseen lentoyhtiöltä.

Määräaika, jonka kuluessa asetuksen mukaista korvausta tulee hakea, riippuu sen valtion vanhentumislainsäädännöstä, jota kyseessä olevaan lentoyhtiöön sovelletaan. Suomen lain mukainen velan vanhentumisaika on 3 vuotta, mutta esimerkiksi Belgiassa ja Puolassa vain 1 vuosi. Korvausta kannattaa siis hakea mahdollisimman pian, kun tietoosi tulee peruste korvauksen hakemiselle.

Milloin eurooppalaiset lentomatkustajien oikeudet ovat voimassa?

Eurooppalaiset lentomatkustajien oikeudet ovat voimassa silloin, kun matkustat Euroopan sisällä tai jos matkustat EU:n ulkopuolelta Eurooppaan eurooppalaisella lentoyhtiöllä. EU-säädöksen jäsenmaat ovat kaikki EU-maat sekä Norja, Islanti, Sveitsi ja Länsi-Balkan. Matkustajalla voi olla oikeuksia myös EU-säädöksen jäsenmaiden ulkopuolella.

Lennon odottamista kentällä

Lentoyhtiö on hylännyt korvaushakemukseni – mitä teen?

Autamme sinua asianajamisessa eteenpäin silloinkin, jos asia on jo riitautunut. Ajamme asiaasi niin pitkälle kuin tarve vaatii, aina kuluttajariitalautakuntaan ja yleiseen tuomioistuimeen saakka. Ota meihin yhteyttä, vaikka lentoyhtiö olisi hylännyt lähettämäsi korvaushakemuksen. Selvitämme, onko hakemuksesi hylkäys aiheellinen vai ei.

Lennon peruuntuminen COVID-19:n vuoksi

Mikäli lentosi on jouduttu peruuttamaan COVID-19 eli koronaviruksen vuoksi, et matkustajana ole oikeutettu vakiokorvaukseen. Tällöin sinulla on kuitenkin oikeus saada lentolipun hinta hyvitettyä. Autamme tarvittaessa myös tässä asiassa, joten ota meihin yhteyttä.

Sinulla voi olla oikeus korvauksiin muun muassa, jos:

Ensimmäinen valinta

Täällä ei ole mitään

Lento on peruuntunut

Lennon peruuntuessa lentoyhtiöltä voi vaatia vakiokorvausta. Oikeutta korvaukseen ei ole silloin, kun peruutuksesta on ilmoitettu ajoissa tai sen syynä ovat poikkeukselliset olosuhteet, joihin lentoyhtiö ei ole voinut vaikuttaa.

Lento on viivästynyt

Lennon viivästymisestä voi vaatia huolenpitoa ja yli 5 tunnin viivästyksestä vakiokorvausta. Lentomatkustajan oikeus huolenpitoon viivästystilanteessa riippuu lentomatkan pituudesta sekä viivästyksen kestosta, jonka lentoyhtiö on arvioinut.

Lennolle pääsy on evätty

Jos lennolle pääsysi evätään jollain muulla kuin hyväksyttävällä perusteella. Hyväksyttäviä perusteita voivat olla terveyteen- tai turvallisuuteen liittyvät syyt tai puutteelliset matkustusasiakirjat. Mikäli lennolle pääsy evätään muusta syystä kannattaa sinun olla meihin yhteydessä.

Ensimmäinen valinta

Täällä ei ole mitään

Lento on ylibuukattu

Jos lennolle pääsysi evätään siitä syystä, että lentosi on ylibuukattu, etkä ole vapaaehtoisesti suostunut luopumaan paikastasi, on sinulla pääsääntöisesti oikeus korvaukseen.

Matkustusluokka on muuttunut

Jos joudut matkustamaan alemmassa matkustusluokassa kuin hankkimasi lentolippu oikeuttaisi, lentoyhtiön pitää maksaa takaisin osa lentolipun hinnasta.

Lentoyhtiön toiminnasta aiheutuu muuta vahinkoa

Mikäli sinulle aiheutuu lentoyhtiön toiminnan johdosta muuta vahinkoa voit olla oikeutettu saamaan vahingonkorvausta vakiokorvauksen lisäksi.

Palvelun hinnoittelu

Teemme puolestasi korvaushakemuksen omalla kuluriskillä. Mikäli ette saa palvelumme kautta korvausta, emme peri myöskään palkkiota. Saadusta korvauksesta perimme palkkion, joka on 25 % saadusta korvauksesta sis. alv 24 %.

Mikäli asiaa käsitellään muutoksenhakulautakunnassa tai tuomioistuimessa, selvitämme asiakkaan oikeuden saada palkkiomme korvatuksi asiakkaan oikeusturvavakuutuksesta. Näissä tilanteissa veloitus määrittyy tuntiperusteisesti ja on 180 € sis. alv 24 %.